Офіційні Правила

Офіційні Правила  Конкурсу «Интерактивные пазлы «Весёлый умник» (надалі Конкурс)

(надалі – «Правила»)

1. Організатор та Виконавець Конкурсу.

1.1. Організатором та Виконавцем Конкурсу «Интерактивные пазлы «Весёлый умник» є Дочірнє підприємство “Бурда-Україна” (код ЄДРПОУ: 24740397, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 29, (надалі –  «Организатор», «Виконавець»).

1.2. Партнером Конкурсу «Интерактивные пазлы «Весёлый умник» (надалі Акція) є Представництво  Alpen Pharma AG - ексклюзивний представник Engelhard Arzneimittel GmbH & Co KG в Україні (місцезнаходження: вул. Лісова, 30-А, Пуща-Водиця, Київ, 04075, надалі - «Партнер»).

2. Умови проведення Акції.

2.1. Конкурс проводиться на всій території України окрім окупованої території та територій, на яких проводиться АТО у глобальній мережі Інтернет на сайті www.zdorovie.liza.ua (далі за текстом — «Сайт»).

2.2.  Конкурс проводиться з 00 годин 01 хвилин «24» березня 2016 року до 23 годин 59 хвилин «29» квітня 2016 року включно (надалі по тексту Правил – «строк проведення Конкурсу» або «тривалість Конкурсу», або «період проведення Конкурсу»).

2.3. Строки проведення Конкурсу можуть бути змінені у порядку, встановленому цими Правилами.

2.4. Конкурс не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Нагород Конкурсу не формується з внесків Учасників Конкурсу.

3. Вимоги до учасників Конкурсу.

3.1. В Конкурсі можуть брати участь повнолітні дієздатні громадяни України, які постійно проживають на території України, є користувачами Сайту та в період проведення Конкурсу виконали всі правила та умови цього Конкурсу, які викладені нижче (надалі по тексту Правил – «Учасники Конкурсу», «Учасник»).

3.2. Учасниками Конкурсу не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

3.2.1. Працівники  Органiзатора та Виконавця Конкурсу і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Конкурсу, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

3.2.3. особи, що не є громадянами України;

3.2.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

3.2.5. особи, що не є користувачами інтернет сайту www.zdorovie.liza.ua (не зареєстровані/авторизовані на сайті).

3.3. Організатор та Виконавець Конкурсу не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

3.4. Учасники Конкурсу під час участі в Акції зобов’язуються:

3.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

3.4.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Конкурсу;

3.4.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Конкурсі.

3.5. Беручи участь в Конкурсі, Учасник погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

3.6. Беручи участь в Конкурсі, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Виконавцем з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. інформаційного характеру, про наступні заходи/конкурси/ Конкурси Виконавця, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Конкурсу тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Виконавцем та/або іншими уповноваженими особами Виконавця, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

3.7. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на вільне використання Партнером та компаніями, які беруть участь в підготовці та проведенні Конкурсу, наданої ним про себе/свою малолітню дитину інформації, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на вільне використання імені, прізвища, безоплатне використання зображення (фото) Учасника та/або його малолітньої дитини, інтерв’ю або інших даних та матеріалів про нього та/або його малолітню дитину з інформативною метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, Інтернет виданнях, Інтернет сайтах, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. інформативного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором і Виконавцем Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

3.8. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Конкурсі, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Конкурсу.

3.9. Учасник Конкурсу, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Конкурсі.

3.10. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Конкурсі, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, позбавляє його права на отримання належного йому Нагороди Конкурсу.

3.11. Виконавець Конкурсу залишає за собою право відсторонити від участі в Конкурсі Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

3.12. Учасник, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Конкурсі.

4. Фонд Нагород Конкурсу.

4.1. Фонд Нагород Конкурсу обмежений. Кількість нагород, визначених Організатором, становить: Вівцю-подушку кремову 40 см Grand – у кількості 3 шт; Ses набір для гриму – у кількості 1 шт.

Відповідальність  Органiзатора та Виконавця Конкурсу не виходить за межі вартості та кількості Нагород, передбачених цими Правилами. Виконавець  залишає за собою право збільшити загальний Фонд Нагород Конкурсу, або включити в Фонд Нагород Конкурсу додаткові Нагороди, не передбачені цими Правилами, або замінити заявлені Нагороди на еквівалентні. Якщо такі зміни будуть мати місце, Виконавець проінформує про такі зміни у порядку, передбаченому у пункті 8.1. цих Правил.

4.2. Усі Нагороди Конкурсу можуть бути отримані Учасниками Конкурсу, що здобули право на отримання таких Нагород, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Офіційними правилами.

4.3. Нагороди Конкурсу можуть відрізнятися від зображених на сайті.

4.4. Нагорода Конкурсу не підлягає обміну, грошовий еквівалент Нагороди не видається.

5. Умови участі в Конкурсі.

5.1.  Учасником Конкурсу є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 3.1. даних Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

5.2. Для участі в Конкурсі Учаснику необхідно:

5.2.1. Ознайомитись з правилами участі в Конкурсі та погодитися з ними.

5.2.2. Зареєструватися/Авторизуватися на Інтернет сайті www.zdorovie.liza.ua

5.2.3. В період проведення Конкурсу, складати інтерактивні пазли, при цьому необхідно пройти три рівня складності.

5.3. Виконавець/Органiзатор Конкурсу не несуть відповідальності за неможливість Учасника зареєструватися та інше, якщо це трапилось не з вини Виконавця/ Органiзатора. Органiзатор та Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності за роботу Сайту, операторів зв’язку, будь-які помилки операторів, внаслідок чого реєстрація до участі у Конкурсі не відбулась або відбулась із запізненням.

6. Визначення Переможців Конкурсу.

6.1. Переможці Конкурсу (надалі – «Переможці») – це Учасники, які здобудуть право на отримання Нагороди Конкурсу.

6.2. Визначення Учасників, які здобули право на отримання Нагороди:

6.2.1. Визначення Учасників, які здобули право на отримання Нагороди  буде проходити зі списку Учасників, які виконали усі умови цих Правил.

6.2.2. Серед Учасників, які зареєструвалися на сайті та пройшли усі рівні складності , за допомогою сервісу random.org випадковим чином будуть визначені три Переможця Конкурсу, які отримають Нагороди – Вівцю-подушку Grand. Нагороду – Ses набір для гриму – отримає Переможець Конкурсу, який складе пазли за найкращий час.

6.3. Підсумки Конкурсу будуть опубліковані Органiзатором Конкурсу на сайті www.zdorovie.liza.ua 30 квітня 2016 року о 15 годині.

6.4. Виконавець Конкурсу протягом 2 місяців зв’яжеться з Переможцями Конкурсу щоб повідомити їх про перемогу, підтвердити згоду та можливість отримати належну йому Нагороду, погодить умови і терміни отримання Нагород  за допомогою адрес електронних скриньок, вказаних Учасниками в профілях зареєстрованих користувачів сайтів або за вказаним Учасником контактним номером телефону.

7. Умови отримання Нагород Конкурсу.

7.1. Умови отримання Нагород: після визначення Переможців в порядку вказаному у розділі 6 Правил, Виконавець повинен зв’язатися із Переможцями відповідно до контактних даних, зазначених у реєстраційній формі Учасників- Переможців та визначити порядок, дату та умови надання Нагород.  Учасник, за своїм бажанням,  самостійно за свій рахунок може прибути до місця отримання Нагороди та отримати її нарочно.

7.2. Умови отримання Нагороди:

7.2.1.Вручення Нагороди  відбувається шляхом доставки (поштової/кур’єрської) за адресою проживання Переможця, що була зазначена Учасником у реєстраційній формі протягом 10 (десяти) робочих днів з дня узгодження адреси доставки.

7.3. У випадку, якщо Переможець не виконав хоча б одну з передбачених Правилами умов для отримання Нагороди, така Нагорода вважатиметься не витребуваним Переможцем, і такий Учасник вже не буде вважатися Переможцем й не матиме права претендувати на Нагороду Конкурсу або на одержання від  Органiзатора та/або Виконавця  Конкурсу будь-якої компенсації. Органiзатор та/або Виконавець розпоряджається такою не витребуваною Нагородою на власний розсуд.

7.4. Передача права на отримання Нагороди  третій особі не допускається.

7.5. Правилами Конкурсу не передбачено зберігання не витребуваної Нагороди Конкурсу.

7.6. Грошова компенсація будь-якої Нагороди в жодному випадку не видається.

7.7. Переможець вправі відмовитися від отримання Нагороди . У випадку відмови від отримання Нагороди , Переможець повинен не пізніше 5-ти календарних днів з моменту підведення підсумків/результатів Конкурсу (згідно п.2.1.2. цих Правил) надати Виконавцю  оригінал заяви в письмовій формі про відмову від отримання Нагороди Акції.

7.8. Учасник, котрий був визначений у встановленому цими Правилами порядку Переможцем Конкурсу, але з причини несправності роботи мобільного телефону/електронної пошти або з інших причин, незалежних від Органiзатора Конкурсу та/або залучених ним осіб, не можуть бути повідомленні про умови розіграшу Нагороди Конкурсу протягом 3 (трьох) днів з моменту відповідного визначення такого Переможця Конкурсу, автоматично позбуваються права отримати відповідну Нагороду Конкурсу. В такому випадку, Органiзатор та/або Виконавець Конкурсу розпоряджається такою невитребуваною Нагородою Конкурсу на власний розсуд.

7.9. У випадку, якщо Нагороду повернено з причини «відмови від отримання», воно не може бути повторно затребуване Переможцем, який відмовився від його отримання. Претензії щодо не отриманих таких Нагород не приймаються.

7.10. Переможець Конкурсу автоматично втрачає набуте ним право на отримання Нагород Конкурсу без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

7.10.1. якщо Переможця Конкурсу визнано Порушником цих Правил до моменту вручення йому Заохочення;

7.10.2. якщо Переможець у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належної йому Нагороди Конкурсу у будь-який зручний спосіб, з не залежних від Партнера/Організатора Конкурсу причин;

7.10.3. якщо Переможець Конкурсу не виконає вимог, передбачених у п.п.7.1. та 7.2. даних Правил у їх сукупності та інших зобов’язань, вказаних у даних Правилах;

7.10.4. якщо Переможець Конкурсу належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.2. даних Правил;

7.10.5. якщо Переможець Конкурсу заявив про свою відмову від отримання Нагороди Конкурсу;

7.10.6. у разі надання Переможцем Конкурсу не своїх даних: паспорта громадянина України та/або картки фізичної особи – платника податків та/або свідоцтва про народження дитини, що належать іншій особі;

7.10.7. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Конкурсу;

8. Порядок і спосіб інформування про умови Конкурсу

8.1. Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється за допомогою анонсування Конкурсу та розміщення офіційних Правил та умов Конкурсу на сайті www.zdorovie.liza.ua

9. Інші умови

9.1. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Органiзатором та/або Партнером Конкурсу протягом всього строку проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Конкурсу можливі у випадку їх затвердження  Органiзатором та/або Партнером Конкурсу та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умов Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально передбачене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та їх умов.

9.2.  Органiзатор та Партнер не несуть відповідальності за:

- достовірність наданої Учасниками інформації щодо їх персональних даних.

- за технічні проблеми із передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Конкурсу.

- неотримання Учасниками Нагороди з вини поштової/кур’єрської служби, а також з причини зазначення Учасником Конкурсу неправильної, неповної або не дійсної інформації (зокрема, адреси проживання).

- невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Конкурсу своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

9.3. Організатор та Партнер  не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Партнера Конкурсу обставини.

9.4. Організатор та Партнер  не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, в тому числі, стосовно Нагород передбачених п. 6 цих Правил, у разі, коли Учасник Конкурсу, що отримав право на таку Нагороду, не звернувся за Нагородою, а також у разі відсутності Учасника Конкурсу чи неможливості зв’язатися з таким Учасником та повідомити про можливість отримання Нагороди впродовж періоду, зазначеного в цих Правилах. Конкурс завершується о 23 годині 59 хвилині «24» квітня 2016 року. Нагорода вручається лише у разі виконання Учасником Конкурсу, що здобув право на отримання Нагороди, усіх вимог, передбачених цими Правилами.

9.5. Учасник, приймаючи участь в Конкурсі, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Конкурсу і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.6. Усі результати Конкурсу є остаточними й оскарженню не підлягають.

9.7. Учасники Конкурсу, що здобули право на отримання Нагороди, не можуть передавати своє право отримати Нагороду третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.8. Фактом участі в Конкурсу Учасник Конкурсу підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Конкурсу, достовірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Конкурсу несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації (в т.ч. контактної інформації).

9.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.