Офіційні Правила

Офіційні Правила  вікторини «Как лечить кашель у детей?» (надалі Вікторина)

(надалі – «Правила»)

1. Організатор та Виконавець Вікторини.

1.1. Організатором та Виконавцем Вікторини «Как лечить кашель у детей?» є Дочірнє підприємство “Бурда-Україна” (код ЄДРПОУ: 24740397, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 29, (надалі –  «Организатор», «Виконавець»).

1.2. Партнером Вікторини є Представництво  Alpen Pharma AG - ексклюзивний представник Engelhard Arzneimittel GmbH & Co KG в Україні (місцезнаходження: вул. Лісова, 30-А, Пуща-Водиця, Київ, 04075, надалі - «Партнер»).

2. Умови проведення Вікторини.

2.1. Вікторина проводиться на всій території України, окрім окупованої території та територій, на яких проводиться АТО, у глобальній мережі Інтернет на сайті www.zdorovie.liza.ua (далі за текстом — «Сайт»).

2.2.  Вікторина проводиться з 00 годин 01 хвилин «18» лютого 2016 року до 23 годин 59 хвилин «18» березня 2016 року включно (надалі по тексту Правил – «строк проведення Вікторини» або «тривалість Вікторини», або «період проведення Вікторини»).

2.3. Строки проведення Вікторини можуть бути змінені у порядку, встановленому самими Правилами.

2.4. Вікторина не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Нагород Вікторини не формується з внесків Учасників Вікторини.

3. Вимоги до учасників Вікторини.

3.1. У Вікторині можуть брати участь повнолітні дієздатні громадяни України, які постійно проживають на території України, є користувачами Сайту та в період проведення Вікторини виконали всі правила та умовиВікторини, які викладені нижче (надалі по тексту Правил – «Учасники Вікторини», «Учасник»).

3.2. Учасниками Вікторини не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

3.2.1. Працівники  Органiзатора та Виконавця Вікторини і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Вікторини, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

3.2.3. особи, що не є громадянами України;

3.2.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

3.2.5. особи, що не є користувачами інтернет сайту www.zdorovie.liza.ua (не зареєстровані/авторизовані на сайті).

3.3. Організатор та Виконавець Вікторини не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Вікторини.

3.4. Учасники Вікторини  під час участі в Вікторині зобов’язуються:

3.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

3.4.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Вікторини;

3.4.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Вікторині.

3.5. Беручи участь у Вікторині, Учасник Вікторини погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

3.6. Беручи участь у Вікторині, Учасник Вікторини розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Виконавцем з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. інформаційного характеру, про наступні заходи/конкурси/ Конкурси Виконавця, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Вікторини тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Виконавцем та/або іншими уповноваженими особами Виконавця, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

3.7. Беручи участь в Вікторині, кожен Учасник Вікторини тим самим підтверджує свою згоду на вільне використання Партнером та компаніями, які беруть участь в підготовці та проведенні Вікторини, наданої ним про себе інформації, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на вільне використання імені, прізвища, безоплатне використання зображення (фото) Учасника, інтерв’ю або інших даних та матеріалів про нього з інформативною метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, Інтернет виданнях, Інтернет сайтах, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. інформативного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором і Виконавцем Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

3.8. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Вікторині, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Вікторини.

3.9. Учасник Вікторини, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Вікторині.

3.10. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Вікторині, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Вікторини, позбавляє його права на отримання належного йому НагородиВікторини.

3.11. Виконавець Вікторини залишає за собою право відсторонити від участі в Вікторині Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

3.12. Учасник Вікторини, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Вікторині.

4. Фонд Нагород Вікторини.

4.1. Фонд Нагород Вікторини обмежений. Кількість нагород, визначених Організатором, становить: 3 м’які іграшки-ляльки Калина.

Відповідальність  Органiзатора та Виконавця Вікторини не виходить за межі вартості та кількості Нагород, передбачених цими Правилами. Виконавець Вікторини залишає за собою право збільшити загальний Фонд Нагород Вікторини, або включити в Фонд Нагород Вікторини додаткові Нагороди, не передбачені цими Правилами, або замінити заявлені Гарантовані Нагороди на еквівалентні. Якщо такі зміни будуть мати місце, Виконавець проінформує про такі зміни у порядку, передбаченому у пункті 8.1. цих Правил.

4.2. Усі Нагороди Вікторини можуть бути отримані Учасниками Конкурсу, що здобули право на отримання таких Нагород, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Офіційними правилами.

4.3. Нагорода Вікторини не підлягає обміну, грошовий еквівалент Нагороди не видається.

5. Умови участі у Вікторині.

5.1.  Учасником Вікторини є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 3.1. даних Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

5.2. Для участі в Вікторинi Учаснику необхідно:

5.2.1. Ознайомитись з правилами участі в Вікторині та погодитися з ними.

5.2.2. Зареєструватися/Авторизуватися на Інтернет сайті vremenagoda.liza.ua

5.2.3. Правильно відповісти на всі запитання Вікторини.

5.3. Виконавець/Органiзатор Вікторини не несуть відповідальності за неможливість Учасника зареєструватися та інше, якщо це трапилось не з вини Виконавця/ Органiзатора. Органiзатор та Виконавець Вікторини не несуть відповідальності за роботу Сайту, операторів зв’язку, будь-які помилки операторів, внаслідок чого реєстрація до участі у Вікторині не відбулась або відбулась із запізненням.

6. Визначення Переможців Вікторини.

6.1. Переможці Вікторини (надалі – «Переможці») – це Учасники Вікторини, які здобудуть право на отримання Нагороди Вікторини.

6.2. Визначення Учасників Вікторини, які здобули право на отримання Нагороди:

6.2.1. Визначення Учасників Вікторини, які здобули право на отримання Нагороди  буде проходити зі списку Учасників Вікторини, які виконали усі умови цих Правил.

6.2.2. Серед Учасників Вікторини, які дадуть правильні відповіді на всі запитання Вікторини та зареєструються на сайті, за допомогою сервісу random.org випадковим чином будуть визначені три Переможця Вікторини, які отримають Нагороди.

6.3. Підсумки Вікторини будуть опубліковані Органiзатором Вікторини на сайті www.zdorovie.liza.ua 19 березня 2016 року о 15 годині.

6.4. Виконавець Вікторини протягом 2 місяців зв’яжеться з Переможцями Вікторини щоб повідомити їх про перемогу, підтвердити згоду та можливість отримати належну їм Нагороду, погодить умови і терміни отримання Нагород Вікторини за допомогою адрес електронних скриньок, вказаних Учасниками Вікторини в профілях зареєстрованих користувачів сайтів або за вказаним Учасником Вікторини контактним номером телефону.

7. Умови отримання Нагород Вікторини.

7.1. Умови отримання Нагород: після визначення Переможців Вікторини в порядку вказаному у розділі 6 Правил, Виконавець повинен зв’язатися із Переможцями Вікторини відповідно до контактних даних, зазначених у реєстраційній формі Учасників- Переможців та визначити порядок, дату та умови надання Нагород.  Учасник, за своїм бажанням,  самостійно за свій рахунок може прибути до місця отримання Нагороди та отримати її нарочно.

7.2. Умови отримання Нагороди:

7.2.1.Вручення Нагороди Вікторини відбувається шляхом доставки (поштової/кур’єрської) за адресою проживання Переможця Конкурсу, що була зазначена Учасником у реєстраційній формі протягом 10 (десяти) робочих днів з дня узгодження адреси доставки.

7.3. У випадку, якщо Переможець Вікторини не виконав хоча б одну з передбачених Правилами умов для отримання Нагороди, така Нагорода Вікторини вважатиметься не витребуваним Переможцем Вікторини, і такий Учасник Вікторини вже не буде вважатися Переможцем й не матиме права претендувати на Нагороду Вікторини або на одержання від  Органiзатора та/або Виконавця  Вікторини будь-якої компенсації. Органiзатор та/або Виконавець Вікторини розпоряджається такою не витребуваною НагородоюВікторини на власний розсуд.

7.4. Передача права на отримання Нагороди Вікторини третій особі не допускається.

7.5. Правилами Вікторини не передбачено зберігання не витребуваної Нагороди Вікторини.

7.6. Грошова компенсація будь-якої Нагороди Вікторини в жодному випадку не видається.

7.7. Переможець Вікторини вправі відмовитися від отримання Нагороди Вікторини. У випадку відмови від отримання Нагороди Вікторини, Переможець Вікторини повинен не пізніше 5-ти календарних днів з моменту підведення підсумків/результатів Вікторини (згідно п.2.1.2. цих Правил) надати Виконавцю Вікториниоригінал заяви в письмовій формі про відмову від отримання Нагороди Вікторини.

7.8. Учасник, який був визначений у встановленому цими Правилами порядку Переможцем Вікторини, але з причини несправності роботи мобільного телефону/електронної пошти або з інших причин, незалежних від Органiзатора Вікторини та/або залучених ним осіб, не можуть бути повідомленні про умови розіграшу Нагороди Вікторини протягом 3 (трьох) днів з моменту відповідного визначення такого ПереможцяВікторини, автоматично позбуваються права отримати відповідну Нагороду Вікторини. В такому випадку, Органiзатор та/або Виконавець Вікторини розпоряджається такою невитребуваною НагородоюВікторини на власний розсуд.

7.9. У випадку, якщо Нагороду повернено з причини «відмови від отримання», воно не може бути повторно затребуване Переможцем, який відмовився від його отримання. Претензії щодо не отриманих таких Нагород не приймаються.

7.10. Переможець Вікторини автоматично втрачає набуте ним право на отримання Нагород Вікторини без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

7.10.1. якщо Переможця Вікторини визнано Порушником цих Правил до моменту вручення йому Заохочення;

7.10.2. якщо Переможець Вікторини у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належної йому Нагороди Вікторини у будь-який зручний спосіб, з не залежних від Партнера/Організатора Вікторини причин;

7.10.3. якщо Переможець Вікторини не виконає вимог, передбачених у п.п.7.1. та 7.2. даних Правил у їх сукупності та інших зобов’язань, вказаних у даних Правилах;

7.10.4. якщо Переможець Вікторини належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.2. даних Правил;

7.10.5. якщо Переможець Вікторини заявив про свою відмову від отримання Нагороди Вікторини;

7.10.6. у разі надання Переможцем Вікторини не своїх даних: паспорта громадянина України та/або картки фізичної особи – платника податків та/або свідоцтва про народження дитини, що належать іншій особі;

7.10.7. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Вікторини.

8. Порядок і спосіб інформування про умови Вікторини

8.1. Інформування щодо Правил та умов Вікторини здійснюється за допомогою анонсування Вікторини та розміщення офіційних Правил та умов Вікторини на сайті vremenagoda.liza.ua

9. Інші умови

9.1. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Органiзатором та/або Партнером Вікторинипротягом всього строку проведення Вікторини. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Вікториниможливі у випадку їх затвердження  Органiзатором та/або Партнером Вікторини та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умов Вікторини. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально передбачене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та їх умов.

9.2.  Органiзатор та Партнер не несуть відповідальності за:

- достовірність наданої Учасниками Вікторини інформації щодо їх персональних даних.

- за технічні проблеми із передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Конкурсу.

- неотримання Учасниками Вікторини Нагороди з вини поштової/кур’єрської служби, а також з причини зазначення Учасником Вікторини неправильної, неповної або не дійсної інформації (зокрема, адреси проживання).

- невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Вікторини своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

9.3. Організатор Вікторини та Партнер  не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Вікторини, інші непідвладні контролю з боку Партнера Вікторини обставини.

9.4. Організатор Вікторини та Партнер  не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, в тому числі, стосовно Нагород передбачених п. 6 цих Правил, у разі, коли УчасникВікторини, що отримав право на таку Нагороду, не звернувся за Нагородою, а також у разі відсутності Учасника Вікторини чи неможливості зв’язатися з таким Учасником та повідомити про можливість отримання Нагороди впродовж періоду, зазначеного в цих Правилах. Вікторина завершується о 23 годині 59 хвилині 18 березня 2016 р. Нагорода вручається лише у разі виконання Учасником Вікторини, що здобув право на отримання Нагороди, усіх вимог, передбачених цими Правилами.

9.5. Учасник Вікторини, приймаючи участь в Вікторині, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Вікторини і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.6. Усі результати Вікторини є остаточними й оскарженню не підлягають.

9.7. Учасники Вікторини, що здобули право на отримання Нагороди, не можуть передавати своє право отримати Нагороду третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.8. Фактом участі в Вікторині Учасник Вікторини підтверджує факт ознайомлення з даними ПравиламиВікторини, достовірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Вікторини несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації (в т.ч. контактної інформації).

9.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем Вікторини відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця Вікторини є остаточним і не підлягає оскарженню.